Korzystaliśmy z usług firmy Green Nord przy wycince drzew i krzewów na terenie będącym pod ochroną konserwatorską. Wszystkie prace wykonane sprawnie , dokładnie i bez zarzutów. Bardzo dobry kontakt. Dokumentacja złożona do konserwatora wzorowa. Firma godna polecenia.