Orientuje się ktoś, czy w Gdańsku przysługuje becikowe gminne i jakie są warunki do otrzymania tego świadczenia?