Nie polecam współpracy w żadnym aspekcie. To, co w biznesie jest cenną wartością, czyli uczciwość i dotrzymanie umów, właścicielka traktuje jako ciekawostkę. Współpraca z tą osobą obarczona jest wysokim ryzykiem, zarówno wykonania usługi na miernym poziomie, jak i późniejszymi kłopotami z realizacją zobowiązań właścicielki. "Firma" wysokiego ryzyka - współpraca grozi kłopotami.