bardzo dobrze prowadzona nauka pływania w klasach 0-8
zajęcia judo
szkoła bezpieczna
dzieci otoczone opieką
bardzo dobre przygotowanie do egzaminu