Kadra Fregaty szanuje Przedszkolaków, wierzy w ich możliwości, wspiera w pokonywaniu naturalnie pojawiających się problemów oraz ofiaruje Im swoje wielkie serca. program edukacyjny jest ściśle skorelowany z nabywaniem umiejętności społecznych i samodzielności. Codziennie dzieci są na świeżym powietrzu i ogólnie maja dużo ruchu i aktywności fizycznej. Dzieci słuchają tam dobrej muzyki. Jest tam mnóstwo uśmiechu na buziach dzieci i dorosłych.