Bardzo jesteśmy zadowoleni,że firma DOM ma nas pod swoją opieką i nami zarządza.Jesteście cudowni,widać że Szefowa i pozostałe osoby pracujące w firmie to osoby kompetetne i znające się na rzeczy.Zawsze jest porządek w papierach, a każdy najdrobniejszy problem czy awaria jest szybko usunięta.
Kapitalny remont kamienicy przebiegał bez problemu.Codziennie ktoś z firmy
przychodził na budynek sprawdzać postępy robót.
Dziękujemy za wszystko i prosimy o dalszą opiekę nad naszą piękną nieruchomością.Ogrom Wspólnot może Nam zazdrościć takiego cudownego
zarządzania.
bardzo,ale to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy
"Mała Wspólnotka"