Czy ktoś z was pisał może ponaglenie kpanart37 i ma jakiś wzór?