Przestrzegam wszystkie Panie, które chciałyby skorzystać z usług tego miejsca.
Bardzo bardzo odradzam.