Jeszcze rok temu uważaliśmy to przedszkole za świetny wybór dla naszych dzieci. Niestety nastąpiła zmiana Dyrektora placówki. We wrześniu 2018 zaangażowaną i świetnie dbającą o nasz pociechy s.Dominikę zastąpiła "nowa" s.Dominika. Pierwszą decyzją była zmiana nazw grup na takie które odpowiadają kolorom wykładziny w poszczególnych salach. Kolejne decyzje były coraz gorsze:
- rozwiązanie współpracy z wieloletnimi współpracownikami (angielski, rytmika)
- tworzenie atmosfery terroru wśród pracowników czego skutkiem jest rezygnacja z pracy świetnych nauczycieli
- dziwne zakazy takie jak: dzieci mogą tylko spacerować (np.nie mogą korzystać z placów zabaw blisko plaży)
itd.
Najbardziej zaangażowani rodzice rezygnują z pracy na rzecz przedszkola (Rada Rodziców).
Interwencje u Przełożonej Zakonu nic nie dają.

Rodzice wypisują swoje dzieci. Bardzo nam smutno z tego powodu.
Nawet gdy nastąpi zmiana we władzach (na to eis NIE zanosi), to odbudowanie reputacji Przedszkola potrwa długie lata.