Słaby poziom nauki. Nienowoczesna w nauczaniu. Wymagania niskie. Super zaplecze sportowe.