Doktor Tadeusz jest mega. Od lat opiekuje się naszą Sunią. Ceny rozsądne.