Bardzo wartościowa inicjatywa. Dobrze przemyślane i zorganizowane wydarzenia. Bogaty wybór form rekreacji i turystyki: nieograniczony do naszego regionu. Dobrze, że w ofercie jest też część wydarzeń bezpłatnych. Widoczny jest rozwój i poszerzanie zakresu oferty.