Ze szkołą związani jesteśmy od 13 lat, metoda fantastyczna, dla maluchów dużo ruchu, zabaw, śpiewu, nie ma monotonii. Starsze dzieci nie mają poczucia nudnej nauki w trybie szkolnym a za rekomendację niech służy wynik na egzaminie 8-klasisty: 59/60 punktów.