Bardzo dziękujemy za obsługę autokarem naszej imprezy sportowej, która odbyła się w Karlskronie w Szwecji. Pan Kierowca Adam jest niesamowitym człowiekiem: miłym, życzliwym, pomocnym. Z chęcią będziemy z nim nadal współpracować przy organizacji imprez i zdecydowanie polecamy innym!