Placówka pokazuje dzieciom świat w bardzo przyjazny i ciekawy sposób, okresowo zmienia się motyw przewodni wokół którego budowane są scenariusze lekcji. Dzieci odkrywają świat poprzez bardzo ciekawe wprowadzanie dzieci w różne zagadnienia, a nauka staje się naturalnym tego elementem ( a nie odwrotnie jak w tradycyjnych szkołach). Szkoła ma świetne zaplecze: boisko, place zabaw, sprzęt parkourowy, ogródek.