Ani jednego fajnego sklepu, w tych jeszcze istniejących drzemią sprzedawcy. Płatny parking, brak ciepłej wody, mydła i papieru w toaletach. Galeria bankrut.