Hej :)
Informuję o powstaniu nowej grupy na f a c e b o o k u :)
rozwija.my.dla.kobiet

Grupa dla k o b i e t, które:
chcą dzielić się swoimi d o ś w i a d c z e n i a m i zawodowymi (i nie tylko), pasjami i temu podobnymi
oraz poznać inne p e r s p e k t y w y.
_______________________
* Grupa utworzona z myślą o mieszkankach gminy Kosakowo ALE do grupy mogą dołączyć i aktywnie się udzielać także mieszkanki dużego bądź małego 3miasta, okolic oraz odleglejszych miejsc.

W skrócie: Każda k o b i e t a, która to poczuje