Firma dobra, ale mieszkańcy sąsiedniej Morenova i innych bloków Robyg szybko ją znienawidzą ze względu na hałasy jakie generują urządzenia do piaskowania gdy praca odbywa się poza budynkiem. Wybór miejsca fatalny, bez reflekcji że doprowadzi to wcześniej lub później do konfliktu sąsiedzkiego.