"Pierwsza godzina gratis" prowizorycznie zaklejona taśmą z napisem 1 zł. Komentarz zbyteczny.