Widok

Jar Sikorskiego

Gdzie można zapoznać się z planem Jaru Sikorskiego ? Kiedy ruszy jego budowa ? Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm włączy się do budowy ?
popieram tę opinię 1 nie zgadzam się z tą opinią 0
Ale o jaką budowę pytasz? Co by miało powstać, do czego spółdzielnia ma się włączyć, tam są chyba wyłącznie tereny miasta.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Spółdzielnia nie ale ksionc z okolicznej parafii to na pewno się włączy.
popieram tę opinię 2 nie zgadzam się z tą opinią 1

Mowa o zaniedbanym terenie pomiędzy Cieszyńskiego , Suchanka i Ptasia
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Zapytaj właściciela terenu jakie ma plany dla tego terenu, czyli miasta. Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami nie powinno tam nic innego powstać jak tereny zielone, rekreacyjne i trasa PP ale jakiś czas temu miasto wymyśliło sobie aby tam wybudować składowisko odpadów.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Dzien doby, Jak Sikorskiego ma tylko koncepcję - dostępną w Biurze Rozwoju Gdańska. Nie ma planu wykonawczego. Rada Dzielnicy Chełm planuje w 2023 r. złożyć wniosek do BO 2024 w sprawie zagospodarowania Jaru (wykonanie projektu+ewentualne wykonanie pierwszych planów).
Teren jest miejski, więc SM Chełm nie może na nim inwestowac.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Dzień dobry, dla tego terenu jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania terenu nr 1721, zgodnie z którym mogą tam być wyłącznie tereny zielone oraz wyznaczono teren pod trasę PP. Niestety miasto miało pomysł budowy na tym terenie składowiska odpadów co wymaga zmiany części ww. planu z terenów zielonych na tereny przemysłowe.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Pani Agnieszko o jakich wstępnych planach Pani pisze? Dla tego terenu są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania terenu i one wskazują co na tym terenie może powstać. Mogą tam powstać tylko tereny zielone i trasa PP.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Dziękuję Pani Agnieszko ! Szkoda , że ta koncepcja- plan nie jest przedstawiona na miejskich tablicach ogłoszeniowych na Chełmie .
Trudno byłoby się domyślić , że w centralnym punkcie na Chełmie , terenie wietrznym , najwyżej położonym można organizować zbiórkę odpadów . Jeżeli jest to teren miejski- nieogrodzony , który obejmuje ciągi pieszych zaznaczanych na wszystkich mapach to kto odpowiada za jego czystość i kto powinien ten teren kontrolować ( strach tam po ciemku przechodzić ).
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Proszę wyszukać w google mpzp 1721 jest to obowiązujacy miejscowy plan dla terenu Jaru Sikorskiego, który został uchwalony przez Radę Miasta w 2001 roku. Pani Agnieszka błędnie informuje ze nie ma dla tego terenu miejscowych planów. Zgodnie z obowiązującym planem może na tym terenie być tylko urządzony teren zielony i trasa PP, plan nie dopuszcza budowy składowiska odpadów. Aby miasto wybudowało tam składowisko odpadów musi pozyskać zgodę Rady Dzielnicy Chełm na jego zmianę, tak aby zamienić tereny zielone na tereny przemysłowe.
popieram tę opinię 1 nie zgadzam się z tą opinią 0

Pozwolą Panie, Pani Agnieszko że Paniom wytłumaczę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji. Czyli po prostu wskazuje co na tym terenie może być wybudowane. Składa się z części tekstowej oraz graficznej. I dla terenu - Jaru Sikorskiego - jest uchwalony w 2001 roku miejscowy plan zagospodarowania terenu nr 1721 (uchwała nr xxxvi/1152/2001 rady miasta gdańska z dnia 21 czerwca 2001 ROKU). Zgodnie z tym planem obecnie może na tym terenie być zieleń dostępna (park, tereny rekreacyjne, ciągi piesze) oraz trasa PP. Za przygotowanie takich planów odpowiada Biuro Rozwoju Gdańska. Inwestycje które miałyby być na tym terenie realizowane muszą być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Biuro Rozwoju Gdańska nie decyduje jakie inwestycje są w mieście realizowane to biuro przygotowuje miejscowe plany zagospodarowania. Czy i jakie inwestycje będą tam realizowane należy kierować do miasta czyli do właściciela terenu. Oczywiście można składać wniosek do Budżetu Obywatelskiego o realizację inwestycji ale musi ona być zgodna z tym co przewiduje miejscowy plan. A więc podsumowując obecnie na tym terenie może być tylko teren zieleni i trasa PP. Budowa czegokolwiek innego wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu i pewnie taki zmieniony plan Pani Agnieszko Pani Biuro Rozwoju Gdańska pokazało. Pozdrawiam Piotr Kwiatkowski.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Oczywiście, że o teren zielony chodzi.
Koncepcja zagospodarowania istnieje. Nie ma obecnie projektu wykonawczego, żeby zrealizować ją całą czy fragment (Rada Dzielnicy chciała sfinansować taki projekt na główna ścieżkę, ale koszt to ok.250 000 zł). Obecnie do BO 2024 został złozony projekt, który zakłada wykonanie projektu oraz częściową realizację.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Nie będzie Jaru Sikorskiego, podobno projekt wycofano co powinno zostać głośno podniesione
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum Chełm

Robinia (11 odpowiedzi)

Osiedle Robinia powstaje w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego przy ulicy Madalińskiego, a więc...

Wilga Park (34 odpowiedzi)

Kameralne osiedle przy Ptasiej powstanie w miejscu, które znajduje się blisko śródmieścia...

Likwidacja Biedronki 25.02 Dragana (5 odpowiedzi)

Ktoś się orientuje jakie sa plany dot tego obiektu?

do góry