Szkołę polecam, szczególnie program IB. Są pewne wady, ale na tle kraju nie są one znaczące.