Od paru dni w falowcu na 7 pietrze w klatce A błąka się czarny w białe łatki kotek Ma obróżkę