Diagnoza przeprowadzona fachowo, dużo infornacji - polecam