5-letnia gwarancja bez limitu przesądziła o zakupie Hyundai'a i10.
Niestety tuż po wyjechaniu z salonu okazało się, ze Margo to firma oszust - zamiast fabrycznego wyposażenia, (koło dojazdowe i oprzyrządowanie do jego wymiany) które jest gwarantowane prawem wyposaża samochód w produkty NO NAME z Biedronki lub bazaru!!
Reklamacja to 5-dni burzliwej dyskusji ze wszystkimi sprzedawcami salonu (jest ich 4, wszyscy tego samego pokroju).

Dz.U.2003.32.262
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Rozdział 2
Wyposażenie
§ 10.1.Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania

6.Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.""'