Boiska dobrze utrzymane. Duża ilość osób korzysta codziennie z tych boisk. Orlik jest usytuowany w dobrym dla dzielnicy miejscu. Z Orlika korzystają osoby w różnym przekroju wiekowym.