Dla mnie porażką są niedogotowane pierogi chinkali z których ogonków wysypuje się mąka.