Miejsce nadaje się do remontu. Bardzo mało atrakcji.