+ jakość rowerów
+ liczba stacji
- marna pomoc techniczna (brak odpowiedzi na zgłaszane problemy)
- wybrakowana instrukcja na stronie dotycząca wypożyczania
- liczba rowerów