W dniu 17.07.2016 w Biurze Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 o godz. 17 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy węzłem Elbląska, a węzłem Błonia oraz obszar na zachód od ul Miałki Szlak i Gdańskiego Kolejarza. Z mojego punktu widzenia plan dla mieszkańców jest niekorzystny ze względu na możliwość wprowadzenia zbyt wysokiej zabudowy 13m oraz na w rejonie zbiegu ulic Miałki Szlak i Tarniny.
Ponadto dopuszcza się w planie wybrane budynki zamieszkania zbiorowego np: schronisko socjalne ( czytaj dla bezdomnych, a później może dla uchodźców)
Trzeba się przed takim zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego bronić.
Szczegóły na stronie www/brg.gda.pl (wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, dyskusje publiczne