Widok

Ochrona danych osobowych a kodeks pracy

Kodeks pracy katalog danych osobowych. Jak wpływa ochrona danych osobowych na ów katalog

Każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika przetwarza jego dane osobowe. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych( Dz. U 2014 poz. 1182) jako Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zabezpieczenia tych informacji chroniąc tym samym interesy pracownika. Musi dopilnować by gromadzone i przetwarzane informacje były zgodne z przepisami prawa. Pracodawca w tym zakresie musi stosować ściśle przepisy Kodeksu Pracy (Dz. U 1974, nr 24 poz. 141 z póź. zm.) oraz przepisy ustaw powiązanych.

https://kryptos.co/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce/kodeks-pracy-a-ochrona-danych-osobowych/
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

W maju wejdą w życie nowe przepisy, które zaostrzają kary za wyciek danych osobowych. Zastanawiam się jak w praktyce działa usecrypt safe, bo nie chciałabym odpowiadać za czyjeś poufne informacje, ale je dobrze zabezpieczyć.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
do góry