Wizualizacja jest kłamliwa - otoczenie przyszłego budynku wygląda inaczej - nie ma tam takiej infrastruktury drogowej, gdzie zniknęła zieleń oraz drzewa - - mieszkańcy ani konserwator zabytków nie zgodzi się na dewastację flory. Projekt powinien być scalony z istniejącym otoczeniem a tu tego nie widać. W Oliwie posesje takiego typu są ogrodzone-choćby ze względu na sąsiadów z pobliskiego lasu. Sam budynek możliwe że dopasuje się do Oliwy gdyż źle nie wygląda. - Ogólnie projektant powinien pokazać budynek bez ingerencji w zieleń i później zmienić jak najmniej a nie wszystko. - Od frontu budynku rośnie nieusuwalny kasztanowiec - prawem chroniony.