Bardzo trafiOna inwestycja, ktora będzie również aktrakcją turystyczną. Nietrudno przewidzieć zalety: brak korków, sprawny dojazd, nierażliwość na warunki pogodowe, duża ilość korzystających sprawi utrzymanie ( pokosa istnieje) przystępnej ceny przejazdu.
wzdłuż kolei nastąpi rozwój infrastruktury , powstaną nowe inwestycje, nastąpi rozwój turystyki kwalifikowanej (pieszej, rowerowej, narciarstwa śladowego, może odbudują się stoki narciarskie na Osiedlu Młodych i na Morenie).