Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizuje w partnerstwie projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy oraz Sopot dostępne usługi będące częścią Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno Zawodowej.
zaprasza na bezpłatne:
poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne indywidualne i grupowe
doradztwo zawodowe
wsparcie asystenta odbiorcy, który będzie odpowiadał za powstanie, realizację i monitoring indywidualnej ścieżki rozwoju
indywidualne wsparcie trenera pracy
szkolenia i kursy zawodowe dobrane do Twoich predyspozycji i możliwości; zakończone uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonymi dyplomami i certyfikatami
usługę asystenta osobistego, poprzez wsparcie w niezależnym funkcjonowaniu w tym w szczególności poprzez pomoc w poruszaniu się po mieście i załatwianiu spraw
zajęcia klubu prowadzone przez animatora (pedagoga lub psychologa)

Jeżeli jesteś:
mieszkańcem Sopotu
osobą niepełnosprawną, ze sprzężoną niepełnosprawnością lub z zaburzeniami psychicznymi
uczniem lub studentem
osobą nieaktywną zawodowo
lub aktyną na rynku pracy w niepełnym wymiarze czasu i chciałabyś/ byś uzyskać wsparcie w organizacji aktywności społecznej i zawodowej
w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej

Jeżeli chcesz:
uzyskać wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, asystenta osobistego
ukończyć szkolenie/ kurs zawodowy
nawiązać nowe znajomości

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zadzwoń: 512 685 156 lub 513 743 810
Napisz: scop@sopot.pl