Juz któryś raz zrzedu rejestruje dziecko i na ta sama godzinę jest dwoje pacjentów. (...)