Projekt stworzony zgodnie z wytycznymi.
Właściciele służyli pomocą zarówno na etapie projektowania jak i wykonawczym.