Dozgonnie wdzięczny będę za szybko rozwiązana sprawę. Dziękuje.