Zapomniałem o ocenie, ale to oczywista oczywistość.