Na szkołę Iwony Soleckiej natknąłem się podczas internetowych poszukiwań. To, co w pierwszej kolejności przyciągnęło moją uwagę, to wyważony opis „efektów” ukończenia kursu. Po rozmowie telefonicznej byłem już pewny, że to właśnie w tej szkole chcę rozpocząć naukę.
Doskonale zapadła mi w pamięć przemowa Iwony rozpoczynająca kurs: „Efekty pracy w najwyższym stopniu zależą od Was oraz ilości pracy jaką włożycie w trening”- po tej przemowie utwierdziłem się w przekonaniu, że mój wybór był trafny. W życiu codziennym jestem raczej realistą i wiem, że fundamentem leżącym u podstaw każdego większego sukcesu, niezależnie od talentu- jest ciężka praca.
Autorski program Iwony Soleckiej koncentruje się na metodyce ćwiczeniowej- która regularnie praktykowana (pomiędzy kolejnymi lekcjami), wykształca u nas prawidłowe nawyki czytelnicze i pozwala stopniowo i z wielką satysfakcją pchać pasek progresji do przodu z każdą kolejną lekcją.
Jestem bardzo zadowolony z efektów odbytego kursu. Zaczynałem go z wynikiem około 200 słów na minutę przy 80%-ach rozumienia tekstu, a zakończyłem osiągając prędkość około 700 słów na minutę przy zachowaniu 80% rozumienia tekstu.