Sposób w jaki zachowuje się personel Swissmedu (głównie pielęgniarki) jest poniżej wszelkiej ludzkiej godności. Wracam do poprzedniej przychodni.