Po kilku latach eksploatacji tego obiektu dach hali garażowej zaczął przeciekać. Ekspertyza techniczna stwierdza, że wykonawstwo odbiega od dokumentacji i jest oparte na najtańszych rozwiązaniach i materiałach. Istniejące rozwiązanie należy rozebrać i wykonać w/g projektu, koszt ok. 50 tys. PLN. Ostania kontrola techniczna mówi również o konieczności wymiany hydroizolacji na balkonach, niepokojąco wygląda także ponadnormatywna wilgotność powierzchni ścian 70-80% w piwnicach pod jednym z budynków.

Jak widać coś nie jest tak z jakością wykonania tych budynków przez INVEST KOMFORT.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Sopot Małopolska 11 i 11A