Idą śwęta i przyszło mi na wspomnienia jak kiedyś mieliśmy wspaniałego proboszcza Piotra Szamockiego. Szkoda że nam go zabrali po tylu latach.Nawet nie wiadomo dlaczego?