VLO to szkoła, której życzę swoim dzieciom. Miejsce w którym przeżyłem wiele wspaniałych i trudnych chwil, które pomogło nabrać charakteru, nauczyło stawiać sobie wymagania i pozwoliło poznać wielu wspaniałych ludzi. Normalność - to coś co tam można było znaleźć. Nauczyciele - Ci bardziej i mniej wymagający, Ci bardziej i mniej lubiani mimo wszystko starali się czegoś nas nauczyć i niektórzy potrafili wymagać i zaciekawić jednocześnie. Świetna atmosfera.