do szybkiej obsługi sprzedaży nieruchomości. Konkretnego, niebojącego się konfrontacji.