Chętnie przyłączę się do gry w piłkę, piniedziałek, wtorek Gdańsk.
xxx508@o2.pl