Faktury wystawiane terminowo. Kontaktując się z sekretariatem otrzymałem rzetelne informacje na zadane pytania. Nie mam żadnych zastrzeżeń.