W dniach zimowych temperatura na siłowni spada do 9-11 stopni co jest nie do przyjęcia. W toaletach często brakuje papieru i mydła. Sprzęt jest naprawiany prowizorycznie i nie działa prawidłowo. Miejsce ratuje klimat i kadra instruktorska.