także dlatego, że pokazują artystyczne oblicze studentów szkoły technicznej