strona listy dyskusyjnej WIRTUALNE PODWÓRKO GDAŃSKIE:

http://www.geocities.com/kwesolek/gdansk.html

kLaudi