Ludzie są świetni, otwarci, mają głowy pełne pomysłów.... Inicjatywa goni inicjatywę, i o to w tym wszystkim chodzi!