Mało przejrzyste forum, zbyt mała różnica graficzna midzy przeczytanymi watkami a tymi jeszcze nie